ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  พระราชทานเครื่องราชฯ  
     

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

ประจำปี ๒๕๕๔

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๒๓๘

๗๙๙ ราย ดังรายชื่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

,

อบต.ชุมแสง  ได้รับพระราชทาน  จำนวน  3  ราย

1.  นายรณฤทธิ์  จันทร์นาม  ตำแหน่ง  รองปลัด  อบต.ชุมแสง  (ต.ม.)

2.  นางปฏิมาภรณ์  ลุนกำพี้  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (ต.ม.)

3.  นางพรเพ็ญ  จันทร์นาม  ตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง  (จ.ม.)ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
วันที่ประกาศ : 2555-11-05

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.196.110.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,057,155
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-761-800  Fax : 044-761-801
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.